Mina program

Aktuella föreställningar

 Selma minns ...

AGNETA agerar Selma i tidsenlig kostym.
• Programmets längd: ca 30 min
• Pris: 1.500 kr
• Som skolföreställning: enligt offert

 Det var en gång en saga ...

AGNETA berättar och agerar Selma i tidsenlig kostym.
Läser korta avsnitt ur Selmas böcker, och belyser Selmas stora engagemang i kvinnorättsfrågor mm.
• Programmets längd: 45 min
• Pris: 2.000 kr

 Selma med penna för rösträtt och fred

AGNETA agerar Selma i tidsenlig kostym, berättar om sitt liv, sina böcker och om ett Sverige i förändring.
• Programmets längd: ca 1 tim
• Pris: 2.500 kr
Tidigare föreställningar

 Det var en gång en saga ...

BRITT berättar om historiska fakta, episoder mm kring Selma.
AGNETA spelar Selma i tidsenlig kostym, och läser även korta avsnitt ur Selmas mest kända böcker.
• Programmets längd: ca 45 min
• Pris: 1.500 kr


 Med penna för rösträtt och fred

BRITT i intervju med Selma (som spelas av AGNETA i tidsenlig kostym). Ett samtal om kvinnorörelsen och fredsarbetet, och om Selmas tankar kring det förflutna och samhällets utveckling.
• Programmets längd: ca 40 min
• Pris: 1.500 kr


 En brusande färd med Selma, Gösta och Nils

En dramatiserad föreställning i två akter om Selmas böcker, liv och engagemang.
BRITT håller samman berättelser, episoder och historia.
AGNETA spelar Selma i tidsenlig kostym.

Akt 1. Det var en gång en saga
         (Paus)
Akt 2. Med penna för rösträtt och fred

• Programmets längd: ca 2 tim inkl 30 min paus
• Pris: 3.000 kr


Skatter mm
Priset gäller arvode enligt A-skatt. Enligt gällande regelverk ansvarar beställaren för sociala avgifter/arbetsgivaravgifter vid utbetalningar över 1.000 kr.

Reseersättning
För resor utanför Katrineholms centralort tillkommer bilersättning.

Övrigt
Pris för uppdrag från mer avlägsna orter: enligt offert.