Viktiga årtal under Selma Lagerlöfs liv

  20 nov 1858 Selma föds på Mårbacka i Östra Ämterviks socken i Värmland.
  1882-
-1885
Selma genomgår Kungliga Högre Lärarinneseminariet i Stockholm.
  1885-
-1895
Lärare vid Elemantarskolan för flickor i Landskrona
  1886-
-1888
Några av Selmas dikter publiceras i tidningen 'Dagny', som var Fredrika Bremerförbundets tidskrift.
  1887 Mårbacka säljs.
  1890 Vinner första pris i tidningen Iduns novellpristävling med fem kapitel ur Gösta Berlings saga.
  1891 Debutromanen 'Gösta Berlings Saga'.
  1895-
-1896
Resa till Italien och Centraleuropa.
  1897-
-1909
Selma bor i Falun.
  1899-
-1900
Selma reser tillsammans med Sophie Elkan i Främre Orienten och besöker bl a Palestina.
  1901 Selma får uppdraget av överläraren Alfred Dahlin i Sveriges Allmänna folkskollärarförening att skriva en bok för Sveriges skolbarn om vårt land (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige).
  1907 Köp nr 1 av barndomshemmet Mårbacka (mangårdsbyggnaden och trädgården).
  1907 Selma utnämns till filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet
  1909 Selma får Nobelpriset i litteratur.
Talet vid Nobelbanketten.
  1910 Köp nr 2 av barndomshemmet Mårbacka (jord, skog och ekonomibyggnader).
  1911 Selmas uppmärksammade högtidstal 'Hem och Stat' vid den internationella rösträttskongressen i Stockholm.
  1912 Selma reser till Finland och Ryssland i sällskap med Valborg Olander.
  1913-
-1918
Ledamot i 'Samfundet De Nio'.
(Utträder 1918 men återinväljs 1926 på stor nr 4.)
  1914 Köp nr 3 av barndomshemmet Mårbacka (fördubblad egendom genom markköp).
  1914 Selma blir invald som första kvinna i Svenska Akademien (stol nr 7).
  1916 Selma blir medlem i Frisinnade landsföreningen, och förblir därefter organiserad liberal livet ut.
  1921-
-1923
Låter bygga om Mårbacka till det utseende det har idag.
  16 mars 1940 Selma avlider på Mårbacka.
  23 april 1940 Selma begravs i Östra Ämterviks kyrka.